V letošnjem šolskem letu skupaj z vrtcem sodelujemo v projektu Varno in spodbudno učno okolje, katerega cilj je okrepiti čustveno in socialno pismenost med našimi učenci. V okviru projekta se osredotočamo na naslednja ključna področja razvoja pri učencih: samozavedanje, samouravnavanje, odgovorno sprejemanje odločitev, ter razvijanje odnosnih spretnosti in socialne zavesti.

Tekom projekta bomo udeleženci poglobili zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva in vrtčevske skupine/razreda, na ravni skupine in posameznika); okrepili veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost otrok in zmanjšanje vedenjskih težav; se izpopolnili v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri otrocih; se seznanili z razlogi nezaželenega vedenja otrok, se urili v strategijah za preprečevanje le-tega, spoznali razliko med nasiljem in konflikti, osvojili veščine moderiranja skupinskih procesov ipd.

Končni cilj projekta je, da na ravni VIZ »ustvarimo« sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja.

V prvih 7 mesecih smo izvedli številne delavnice z učenci pri pouku in razrednih urah: ledotalilec MacGyver, vrvenje, Jezik žiraf in volkov, Podarim objem, Izdelovanje družabnih iger, veriga pozitivnih misli, ustvarjalni, matematični in bralni kotiček, učilnica na prostem, različni povezovalci, kozarec hvaležnosti in tihi kričač.

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)