Šolska svetovalna služba učence preko skupinskih aktivnosti in delavnic seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in uporabnimi spletnimi stranmi, kjer lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in tudi življenjski poti:

V devetem razredu šolska svetovalna služba seznani tudi učence z aktualnimi informacijami glede srednješolskih programov, postopkov vpisa, štipendij in novosti na področju karierne orientacije na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Organiziramo tudi individualne svetovalne razgovore z učenci in starši. Devetošolci imajo možnost izpolnjevanja Vprašalnika o poklicni poti v elektronski obliki (e-VPP) in računalniškega programa Kam in kako za odkrivanje poklicnih interesov.

VPIS V SREDNJE ŠOLE in DIJAŠKE DOMOVE – pomembni datumi in časovnica

15. 1. 2024Izide Razpis za vpis v srednje šole (in dijaške domove) v šolskem letu 2024/2025
16. 2. in 17. 2. 2024Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih
do 4. 3. 2024Rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj) Rok za posredovanje dokazil srednjim šolam (Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek) – zdravniško potrdilo – potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek – izjava trenerja, – podatki o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih
med 8. 3. in 20. 3. 2024 (natančni datumi so navedeni v razpisu)Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
do 28. 3. 2024Srednje šole → posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek)
do 2. 4. 2024 !!!PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE
8. 4. 2024 (do 16. ure)Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ)
do 23. 4. 2024 (do 15. ure) !!!MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE Na kakšen način je možno prenesti prijave → več informacij o tem – svetovalne službe srednjih šol.
torek, 7. 5. 2024NPZ iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine)
četrtek, 9. 5. 2024NPZ iz matematike
ponedeljek, 13. 5. 2024NPZ iz tretjega predmeta – angleščina
do 24. 5. 2024Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (spletna stran MIZŠ)
do 29. 5. 2024Obveščanje učencev o omejitvah vpisa (učenci prejmejo obvestila s strani srednjih šol)
14. 6. 2024Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
med 17. in 21. 6. 2024 (do 14. ure)Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole/možna izvedba tudi na daljavo)
21. 6. 2024(do 14. ure)Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.
 MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog izbirnega postopka. Dokončno število prostih mest za 2. krog je objavljeno tudi na spletni strani ministrstva.
21. 6. 2024 (do 16. ure)Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ).
26. 6. 2024 (do 15. ure)Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
2. 7. 2024 (do 15. ure)Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 3. 7. 2024 (do 14. ure)Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega  postopka (več informacij o tem – svetovalne službe srednjih šol).
(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)