Začel se je projekt Erasmus+ Brainfinity

Predstavniki naše šole: Jana Lazar, Maša Merčnik in Dejan Rocner, so se v petek, 13. januarja 2023, v okviru Erasmus+ projekta Brainfinity udeležili uvodnega srečanja na Škofijski gimnaziji v Mariboru.

Na srečanju smo s partnerji iz Slovenije, Srbije, Bolgarije in Portugalske (po dva iz vsake države) pregledali naloge, razpravljali o različnih vidikih izvajanja projekta in prisluhnili zanimivim predstavitvam zavodov in organizacij, ki sodelujejo v omenjenem projektu.

Preko aplikacije ZOOM se nam je pridružil avtor koncepta Brainfinity Challenge iz Srbije Ivan Anić, ki nam je podal uvodna pojasnila o izzivih, ki jih je pripravil za učence/tekmovalce v Srbiji. Tekmovanje Brainfinity je tako za našim projektom dobilo mednarodno razsežnost.    


“Brainfinity” je v Srbiji že splošno znan kot tekmovanje, ki spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in logično sklepanje študentov. Izjemen odziv šoloobveznih otrok in učiteljev nas je spodbudil k razmišljanju o internacionalizaciji te velike pobude.
Eden najpomembnejših ciljev izobraževanja naj bi bili produktivni učenci, ki znajo samostojno in kreativno reševati različne probleme. Tradicionalni šolski program ter kontrolne in pisne naloge žal pogosto ne omogočajo, da bi se te lastnosti razvile v pravi meri, zato se v najuspešnejših svetovnih praksah poučevanja uporablja reševanje problemov.

KAKO IZGLEDA REŠEVANJE PROBLEMA

Učni proces, ki temelji na reševanju problemov, študente večkrat angažira, od njih pa zahteva sočasno uporabo kognitivnih zmožnosti, kreativnega in kritičnega mišljenja, komunikacije in timskih veščin. To prispeva k temu, da so tako doseženi rezultati izjemni.

VIZIJA PROJEKTA

Vizija projekta je pomagati študentom h kreativnemu razmišljanju in samostojnemu reševanju problemov, da bodo lahko uspešno premagovali različne izzive v svoji nadaljnji karieri.
Današnji izobraževalni sistem temelji na pomnjenju dejstev, ne pa na iskanju rešitev za probleme in preverjanju uspešnosti teh rešitev. Reševanje problemov od učencev zahteva, da svoje miselne sposobnosti uporabijo za reševanje različnih vrst odprtih problemov namesto na pamet na pamet uvedenih formul, dejstev in datumov. Najboljše rezultate dosežemo, če učenci delajo v skupini in s sodelovanjem preizkušajo različne rešitve za določene probleme. Po drugi strani pa je zaradi razvoja tehnologije trg dela zelo nepredvidljiv, zato je nujno, da današnje in prihodnje generacije razvijejo veščine, ki jim bodo omogočale prilagodljivost. Reševanje problemov in ustvarjalnost sta prihodnost. Te sposobnosti moramo začeti razvijati pri učencih že v osnovni šoli, da bodo pripravljeni na to, kar jih v življenju čaka. Z “Brainfinity” lahko to dosežemo!

USTVARJANJE NOVEGA PRISTOPA K UČENJU

Z realizacijo tega projekta želimo ustvariti nov pristop k poučevanju in učenju. Za študente je zanimiv in jih bo spodbujal k razmišljanju, povezovanju informacij, sodelovanju in iskanju kreativnih rešitev. Seveda pa želimo tudi učiteljem omogočiti usposabljanje in orodja, da bodo zlahka sprejeli ta pristop k poučevanju.
Konzorcij, ki bo izvajal projekt »Brainfinity«, sestavljajo organizacije iz Portugalske, Bolgarije, Slovenije in Srbije.

Partnerji projekta so:

 • AEG1 – javna šola, Portugalska;
 • JumpIN HUB – nevladna organizacija, Portugalska;
 • TC Ragina – izobraževalni center, Bolgarija;
 • 119 Srednja šola “Akademik Mihail Arnaudov”, Bolgarija;
 • Pametna ideja – SME, Slovenija;
 • Osnovna šola “Šalovci”, Slovenija;
 • Osnovna šola “Savremena”, Srbija;
 • Inštitut za moderno izobraževanje, Srbija.

Glavni cilji projekta so:

 • povečati zmožnost učiteljev, da se premaknejo s tradicionalnega stila nekdanjega vodje na vlogo pospeševalca, motivatorja in mentorja;
 • opolnomočiti učitelje za motiviranje učencev in njihovo vključevanje v učni proces;
 • pomagajte učiteljem razumeti, katere veščine morajo razviti, da bodo učence učili inovativnih konceptov – kako razmišljati, reševati probleme, iskati podatke in sodelovati;
 • učence motivirati, da se navadijo iskati informacije, namesto da le sprašujejo učitelje, da so pismeni in sposobni oceniti veljavnost zbranih informacij;
 • naučiti učence svobodno, brez strahu izražati svoje ideje;
 • učence naučiti ustvarjati time, sodelovati, uporabljati svoje prednosti v korist tima in podpirati drug drugega.

Pričakovani rezultati projekta:

 • matrika kompetenc in veščin za učitelje in učence;
 • izobraževalne vsebine za učitelje;
 • usposabljanje učiteljev pri snovanju detektivskih nalog in organizaciji državnega tekmovanja »Brainfinity«;
 • vodnik za organizacijo državnega tekmovanja »Brainfinity«;
 • vodnik za uporabo metodologije Brainfinity pri poučevanju;
 • portal z zbirko izzivov Brainfinity.

Trajanje projekta je 30 mesecev.

Projektni tim šole sestavljajo: Jana Lazar, Maša Merčnik, Dejan Rocner

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)