Pilotni projekt poteka pod okriljem Komisije za preprečevanje korupcije in Zavoda RS za šolstvo. Projekt podpirajo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Inšpektorat RS za šolstvo in šport ter Filozofsko in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Smoter projekta je krepiti integriteto družbe skozi vse ravni izobraževalnega sistema, vključno z vrtci, in krepiti profesionalizem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Na šoli bomo skozi izvajanje projekta vsebine vključevali v vseh dejavnostih, ki kakor koli pozitivno vplivajo na integriteto učencev.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev mehanizmov, ki bodo prispevali k nadaljnjemu razvoju vzgoje, izobraževanja in športa v smeri krepitve integritete otrok in mladih, vključenih v vzgojno-izobraževalne programe,
  • nadgradnja izobraževalnih programov s področja krepitve profesionalizma in družbene odgovornosti,
  • nadgradnja programov usposabljanja s področja etike in integritete za izvajalce učnih vsebin.

Projektni tim šole sestavljajo: vodja Marjeta Andrejek, članice: Mira Serec, Maša Merčnik, Jana Lazar, Silvija Sambt.

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)