Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine. Za učence 6. in 9. razreda.