Obvestilo

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vlada RS je sprejela v četrtek, 5. 11. 2020 sklep, da se zaradi epidemioloških razmer v državi podaljša uporaba vseh omejitev.

Zaradi tega se bo od 9. 11. 2020 dalje pouk za vse učence OŠ izvajal na daljavo. Pouk na daljavo bo potekal še naprej po že ustaljenem urniku, ki so ga učenci prejeli na začetku šolskega leta. Urnik se prilagodi glede na obseg učnih vsebin, o tem Vas bodo obvestili učitelji posameznih predmetov.

Vsa navodila za pouk bodo učitelji od 1. – 9. razreda dnevno nalagali v spletno učilnico Microsoft Teams in skrbeli, da bodo učenci pravočasno prejeli vsa gradiva za učenje. Izvajal se bo tudi razširjeni program (Izbirni predmeti, DSP, ISP in DOD ter DOP), ne bo pa  izvajanja ur interesnih dejavnosti.

Protokol izvedbe dela na daljavo 2020 OŠ Šalovci

Prijava v namizno aplikacijo MS Teams

Prijava v spletno verzijo MS Teams

Če se vam pojavijo vprašanja ali potrebujete našo pomoč, se preko e-pošte obrnite na učitelje, vodstvo šole,  za tehnične nasvete pri spletnih učilnicah pa se obrnite na računalničarko na  martina.horvat@guest.arnes.si

Skupaj zmoremo.

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

Učencem in dijakom iz družin katerih dohodek ne presega 382,82€ (3. dohodkovni razred ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oz. 2. razred v odločbi o štipendiranju) se tudi v času, ko se šolajo na daljavo po potrebi zagotavlja topli obrok.  Učenci in dijaki so morali biti na malico ali kosilo prijavljeni tudi v času pouka v šoli.

Prijave zbira naša šola na e-naslov:  darja.faric-klemencic@guest.arnes.si

Prijave za brezplačni topli obrok zbiramo čimprej oz. najkasneje do ponedeljka, 9.11.2020 do 12. ure.   Glede prevzema oz. razvoza boste obveščeni naknadno.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Organizacijo in izvedbo pa prevzema lokalna skupnost v sodelovanju s šolo.

 

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Obvestilo za starše in učence

Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021 – jesenske počitnice,

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

Navedba sklepa:

»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja

SKLEP o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

  1. Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.
  2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v času od 9. 11. 2020 dalje vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

 

Darja Farič Klemenčič, ravnateljica OŠ Šalovci

OBVESTILO

Spoštovani starši in učenci!.

Z MIZŠ smo prejeli okrožnico v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela od 19.10.2020 do 23.10.2020 in sicer:

– zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

  • osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo; OPOMBA: Pri nas se bo  6. razred priključil izobraževanju v šoli in prisostvoval pouku skupaj s petošolci.
  • glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo;
  • zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli oziroma zavodu;
  • domovi za učence s posebnimi potrebami: vzgojni program se izvaja v domu.

Podrobna navodila za izvajanje pouka na daljavo (7.-9. razreda) in za izvajanje pouka v šoli (1.-6.) ste prejeli starši na vaš spletni naslov.

 

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Zbiranje starega papirja

       Spoštovani!

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z akcijo zbiranja papirja z razrednim tekmovanjem v zbrani količini starega papirja. Papir se pod nadzorom hišnika stehta in odloži v kontejner. Prosimo Vas, da nam pri tem pomagate.

Predviden termin zbiranja papirja bo od 7. 10. 2020 dalje.

(Skupno 32.193 obiskov, današnjih obiskov 50)
Dostopnost