VPIS OTROK V VRTEC za naslednje šolsko leto 2021/2022

V času od 1. do 12. marca 2021 lahko starši vpišete svoje otroke v Vrtec pri OŠ Šalovci.
Postopek bo vodila šolska svetovalna delavka, ki je na šoli
vsak torek in četrtek, v delovnem času od 7.00 – 15.00 ure.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete s posebno prijavo oz. Vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite na upravi vrtca ob vpisu ali s klikom na spodnjo povezavo.

Vloga za vpis

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V kolikor so prosta mesta vrtec vpisuje otroke skozi vse šolsko leto.

Kaj je potrebno storiti pred vključitvijo otroka v vrtec?

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Po podpisu pogodbe starši še pred vključitvijo otroka v vrtec uredite naslednje:

  • pridobite zdravniško potrdilo za vključitev v vrtec, ki ga izda otrokov pediater,
  • oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev.

O vrtcu

OBVESTILO

Spoštovani starši in učenci,

z velikim veseljem Vas obveščamo, da je Vlada RS danes, v četrtek, 11. 2. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021. Z odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2020/2021, št. 6034-16/2020/1 z dne 24. 4. 2020, ter v skladu Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2020/2021, št. 6034-18/2020/ z dne 24. 4. 2020, potekajo v času od 15. 2. do 19. 2. 2021 zimske počitnice za učenke/učence z območja JV Slovenije : Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije.

Vzgojno-izobraževalno delo v ostalih regijah se bo za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda še naprej izvajalo v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih. Prav tako bo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole potekalo za vse učenke/učence od 4. do 9. razreda v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Torej:  pouk se prične po zimskih počitnicah v ponedeljek, 22.februarja za vse učence (od 1. -9. razreda).

Več informacij sledi s strani razrednikov naslednji teden.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Slovenski kulturni praznik- 8. februar

8. februar je slovenski državni praznik – praznik kulture, ki je za Slovence izrednega pomena, saj je bila prav književnost tista, ki je razvila slovensko identiteto. France Prešeren je dokazal, da je slovenščina enakovredna vsem ostalim jezikom Evrope.  Z učenci predmetne stopnje smo pripravili e-kulturni dan na temo: Knjiga  – moja prijateljica. Zelo aktivno so se vključili v diskusijo.

POSNETEK SPOMINSKE URE

Spominsko uro so pripravili učenci 7., 8. in 9. razreda. Glavno vlogo so imeli devetošolci, saj so pripravili scenarij za Povodnega moža v času COVID-19, življenjepis in delo Franceta Prešerna. Poseben poudarek je bil seveda na našem pisatelju Feri Lainščku, bivšemu učencu naše šole, ki je prejel letos Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Čestitke! 

Učenci nižjih razredov so tudi ustvarjali…

Obvestilo

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je predvidena sprememba odloka (Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021). Odlok bo začel veljati 30. januarja 2021 in velja do 5. februarja 2021in v njem se bo črtal v »končnih določbah včerajšnjega odloka »5. člen«.

S predvideno spremembo bo le ta dodatno omogočala:

  • vzgojno izobraževalno delo za učence od 1. do 3. razreda v rdečih regijah od vključno 1. 2. 2021 dalje,
  • organizacijo »nujnega varstva in pouka na daljavo« za učence od 1. do 3. razreda v črnih regijah že od vključno 1. 2. 2021,
  • testiranje zaposlenih v rdečih regijah skladno s protokolom in dogovori z zdravstvenimi domovi, ki ste jih vodstva vrtcev in šol dogovorili s posameznimi izvajalci hitrega testiranja do sedaj,
  • testiranje zaposlenih v črnih regijah za zaposlene, ki vstopajo v proces izvajanja »nujnega varstva« v vrtcih in »nujnega varstva in pouka na daljavo« v osnovnih šolah (strokovni delavci, študentje, administrativno, tehnično in vodstveno osebje).

 

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Vpis v 1. razred 2021/2022

 

Video – Dobrodošlica prvošolčkom!

Otroka lahko vpišejo samo njegovi starši ali zakoniti zastopniki.

Starši vpišejo otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oz. začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Opozorilo: Pri izvedbi vpisa otrok prosimo, da upoštevate vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. dolžna upoštevati naslednje ukrepe:  uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, razkuževanje rok, varnostna razdalja.

(Skupno 34.853 obiskov, današnjih obiskov 11)
Dostopnost