Na matični šoli:

–          3 učiteljice razrednega pouka;

–           8 učiteljev predmetnega pouka;

–          v enoti vrtca sta zaposleni 2 vzgojiteljici in 2 pomočnici vzgojiteljice.

Pri delu sodelujejo tudi:

–         knjižničarka: Slavica Balek Haddaoui (poleg poučevanja nemščine),

–         svetovalna delavka: Dušanka Lainšček Grkinič (dopolnjuje z OŠ Gornji Petrovci),

–         tajnik VIZ: Majda Časar,

–         ravnateljica: Darja Farič Klemenčič.

Delo na šoli dopolnjuje specialna pedagoginja, ki poučuje učenca s posebnimi potrebami – Valentin Zadravec iz Osnovne šole IV M. Sobota (šola s prilagojenim programom). Delo na šoli dopolnjuje profesor GUM Jožef Slaviček iz OŠ Puconci, profesor LUM Samo Zelko.

Na OŠ Gornji Petrovci dopolnjujejo svojo obvezo: profesor ŠPO Josip Gregorec, profesorica BIO-KEM Zdenka Lainšček, profesorica TJA Ivana Zidanšek, profesorica TJN Slavica Balek Haddaoui.

Tehnično osebje:

–          hišnik: Slavko Vohar,nadomešča ga Anton Bedek,

–          kuharica: Marjanka Črnko, Jožica Črnko

–          čistilka: Kornelija Ropoš, Jožica Črnko.

Vsi delavci šole, ki so sprejeti za nedoločen čas, imajo ustrezno izobrazbo oziroma kvalifikacijo.

(Skupno 214 obiskov, današnjih obiskov 1)