Namen in delovanje šolskega sklada

Svet staršev Osnovne šole Šalovci je na 1. seji dne 26.9.2016 sprejel sklep o imenovanju upravnega odbora šolskega sklada.

V upravni odbor šolskega sklada se imenujejo naslednji predstavniki šole:

1. Suzana Škodnik

2. Zdenka Lainšček

3. Jožefa Tratar

in predstavniki staršev

1. Nada Žido

2. Jasmina Könye

3. Sabina Nemec.

Predstavnike šole je predlagal svet šole na svoji 10. seji dne 6. julija 2016, predstavnike staršev pa svet staršev na svoji 1. seji dne 26.9.2016.


 

Namen šolskega sklada:

– nakup nadstandardne opreme,

– zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev in za zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru VIP

– pomoč socialno šibkim učencem,

-povezovanju z drugimi šolami v RS in v tujini,

– za promocijo šole v javnosti.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev šole, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost