Objava rezultatov NPZ in vpogled

Obvestilo za učence in starše

OBJAVA REZULTATOV IN VPOGLEDI V NALOGE NPZ PREKO SPLETNEGA PORTALA

Obveščamo, da bo seznanitev z dosežki NPZ in hkrati dostop do ovrednotenih preizkusov (v pdf obliki), kakor tudi možnost izpisa dosežkov potekala preko spletnega portala http://npz.ric.si :

za 9. razred – od torka , 1. junija 2021 od 8. ure do četrtka 4. junija 2021 do 12. ure

za 6. razred – od ponedeljka, 7. junija 2021 od 8. ure do četrtka 10. junija 2021 do 12. ure

STARŠI PO DOGOVORU: Starši boste imeli na šoli možnost vpogleda v naloge NPZ z dotičnimi učitelji in hkrati možnost poizvedbe v primeru morebitnih odkritih napak pri vrednotenju nalog in sicer:

Ker imate starši možnost vpogleda preko spletnega portala/interneta, opažamo, da posledično ni velikega interesa za vpoglede na šoli.

V primeru interesa bi Vas zato prosili, če predhodno naročite svoj obisk na telefonsko številko 02 559 80 10 in se dogovorite za uro. Najava obiska po telefonu se opravi en dan pred dnevom obiska in sicer v času od 8.00 do 14. ure.

Vodstvo šole

KNJIŽNICA KOT SREDIŠČE ŠOLSKEGA DOGAJANJA

Ob svetovnem dnevu knjige so na naši šoli potekale različne dejavnosti v okviru tehniškega in kulturnega dne, s katerim smo želeli prenovljeno knjižnico narediti bolj vabljivo za  naše učence.

V okviru tehniškega dne, ki je potekal v torek, 20. aprila so potekale različne dejavnosti. Starejši učenci 7. in 8. razreda so ob pomoči hišnika in učitelja izdelovali bralne hiške iz lesa  tako imenovane knjigobežnice za vsak oddelek. Namen knjigobežnic je, da učenci prinesejo svojo knjigo od doma, ki jo priporočajo v branje  svojim sošolcem. Učenke  istega oddelka so izdelovale okvirje za slike v knjižnici, ali risale portrete znanih slovenskih književnikov in znanih književnih junakov. Učenci 9. razreda so izbrali in izdelali napis pred vhodom v knjižnico in sicer »MAVRIČNA DEŽELA BRANJA. V  okviru izbirnega predmeta Likovno snovanje so učenci po zamisli učenke Sindi izdelovali pravljično drevo iz stiroporja. Naša želja je, da se bodo naši najmlajši pod pravljičnim drevesom z veseljem potopili v pravljično deželo.

Učenci 5. in 6. razreda so izdelovali senčno gledališče, deklice so izdelovale lutko književnega junaka mačka Murija, izdelovali didaktično igro spomin na temo književnosti. V 3. in 4. razredu so izdelovali skupne plakatne slike za obogatitev sten v naši knjižnici. Učenci 1. in 2. razreda so vstopali v pravljično deželo Muce Copatarica, sešili svoje copatke in ob pomoči učiteljice pobarvali hišo Muce Copatarice.

V četrtek, 22. 4.2021 smo svoje delo v okviru projekta Objem nadaljevali v obliki kulturnega dne v obliki »Escape rooma oz. Soba pobega«. Učenci so morali rešiti različne naloge, ki so jih pripravili učitelji in se uspešno rešiti iz sobe pobega. Devetošolci so izdelali virtualno sobo pobega  na temo knjige »Deček v črtasti pižami«. Učenci 7. in 8. razreda so se nahajali v sobi pobega, kjer so reševali naloge povezane s frazemi. Učenci 5. in 6. razreda so reševali naloge s področja književnosti, miselnih nalog in športnega izziva. Učenci 3. in 4. razreda so se nahajali v sobi pobega s področja matematičnih izzivov. Učenci 1. in 2. razreda so bili zaklenjeni v sobi pobega skupaj z Zvezdico Zaspanko.

Veseli smo, da smo načrtovane dejavnosti v okviru projekta Objem – Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli uspešno speljali in da  bomo v mesecu maju lahko predstavili našo prednostno nalogo v tem projektu in sicer «Vloga šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središče vzgojno izobraževalnega zavoda« ostalim zavodom po Sloveniji.

SOBA POBEGA – posnetek o dogajanju

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 izvajala pouk in dejavnosti v skladu s sprejetimi spremembami predmetnika osnovne šole na Strokovnem svetu in na podlagi spremembe Zakona o osnovni šoli.

Poleg rednih predmetov po predmetniku šola  izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov:

  1. Obvezni izbirni predmeti se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu.

Učenec mora izbrati najmanj 2 uri tedensko (s soglasjem staršev največ 3 ure tedensko). Obvezni predmet vsako leto zamenja, razen tujega jezika in tistih, ki se nadaljujejo po razredih.

Vsak izbirni predmeti se izvaja 1 uro na teden, razen tuji jezik, ki se izvaja  2 uri na teden.  Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj na podlagi dokazil, za vsako šolsko leto posebej.

  1. Neobvezni izbirni predmeti.

Učenec lahko izbere naslednje ponujene možnosti, ki se izvajajo 2 uri tedensko in sicer:

  • razredu – kot prvi tuji jezik /N1N-nemščina
  • , 5., 6. razredu – kot drugi tuji jezik/N2A-angleščina
  • , 8., 9. razred – kot drugi ali tretji jezik/ N2M-madžarščina

Prosimo Vas, da obrazec za izbiro izbirnih predmetov učenci (dobijo ga v šoli) prinesejo nazaj najkasneje do 22.4.2021.

BROŠURA IZBIRNIH PREDMETOV 2021/2022

Vzgojno-izobraževalno delo od 19.4.2021

Spoštovani,

obveščamo Vas, da po včerajšnji seji Vlade RS v prihodnjem tednu v povezavi z izvajanjem vzgoje in izobraževanja ni predvidenih sprememb, saj je bila veljavnost odloka le podaljšana za teden dni. Začasna prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih velja še vedno v glasbenih šolah, kjer se še vedno izvaja le individualni pouk ter pouk baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 2 metra.

Še naprej Vas prosimo, da dosledno upoštevate vsa higienska priporočila NIJZ in ukrepe za zajezitev okužb.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

Naravoslovni dan na daljavo – EKSPERIMENTIRANJE

V torek 6.4.2021, smo na naši šoli imeli starejši učenci naravoslovni dan. Tema dneva je bila eksperimentiranje. Vsak učenec si je moral izbrati nekaj poskusov in jih nato tudi izvesti. Na voljo smo imeli veliko poskusov. Vsak je bil drugačen. Nekateri poskusi so zahtevali več časa, nekateri manj. Nekateri so bili zahtevnejši in zato smo si lahko sami izbrali, katere bomo naredili.

Meni je bil zelo zanimiv poskus z lebdečim jajcem. Rabili smo dva kozarca, napolnjena z vodo. V en kozarec smo dali 6 žlic soli, v drugega pa ne. V oba kozarca smo nato še morali potopiti jajce. Pri tem se jajce, ki je bilo v kozarcu z vodo in soljo ni potopilo, ampak je lebdelo na vodi, saj smo s soljo povečali gostoto vode.

Eden izmed poskusov je bil z dietno kolo in Mentos bombončki. V dietno kolo smo morali dati nekaj bombončkov in nato se je tekočina dvignila visoko v zrak, saj se je pri tme ustvaril oglikov dioksit. Izgledalo je, kot bi bil gejzir.

Nekaj poskusov je bili tudi kemijskih. Bili so enostavni. Eden takih je bil poskus Razišči mleko. Kozarec smo napolnili z vodo in nato postopoma dodajali mleko po žličkah. Po tem smo morali ugotoviti ali je mleko zmes ali čista snov. Po narejenem poskusu smo ugotovili, da je mleko zmes, saj se delci med seboj razlikujejo po lastnostih, prav tako je sestavljeno iz več kot dveh snovi.

Naravoslovni dan je bil zelo zanimiv. Ni bilo pouka, poleg tega pa smo se še nekaj naučili.

Daša Herceg, 8. razred

Povezava do posnetka

(Skupno 36.675 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost