NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

  • Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO. Skupina se lahko oblikuje za minimalno 8 učencev. Zaradi  premajhnega število prvošolčkov bomo v šolskem letu 2020/2021 ponudili učencem 1. razreda nemščino kot interesno dejavnost.
  • Šola za učence 4., 5. in 6.razreda ponuja pouk iz drugega tujega jezika ANGLEŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.
  • Šola za učence 7., 8. in 9.razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet MADŽARŠČINO. Skupina se oblikuje, če se prijavi minimalno 8 učencev.

Dodatna pojasnila:

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati.

Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta.  Za tuji jezik pa eno VIZ obdobje (od 4. – 6. razreda; od 7. – 9. razreda).

Predmet se ocenjuje in ocena se zapiše v spričevalo.

Šola obvezno ponudi pouk tujega jezika (2 uri tedensko).  Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci se odločijo za predmet s pisno prijavnico, ki jo bodo prejeli od razrednika.

 Rok za prijavo je do 15. maj 2020.

Darja Farič Klemenčič
ravnateljica OŠ Šalovci

OBVESTILO

Spoštovani učenci in starši zavoda OŠ Šalovci!

Danes 5. maja 2020 smo prejeli uradno obvestilo ministrice dr. Simone Lipicer Kustec o sproščanju omejitvenih ukrepov na področju predšolske vzgoje ter vzgoje in izobraževanja, ki se bo začela postopno izvajati od 18. maja 2020 naprej.

Načrtuje se, da bomo 18. maja 2020 pričeli z redno dejavnostjo javni in zasebni vrtci, istega dne bodo z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2., in 3. razred).

  1. maja 2020 pa je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole. S tem dnem pa bomo zagotavljali tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. – 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih bila negativna.

O zagotavljanju preventivnih ukrepov za varovanje zdravja otrok še nismo prejeli. Navodila  in smernice za izvajanje preventivnih ukrepov naj bi prejeli 8.5.2020.

Vsem staršem se še enkrat zahvaljujem za Vašo potrpežljivost in Vašo podporo pri vzpostavljanju dela na daljavo.

O spremembah in dodatnih informacijah Vas bomo še naprej obveščali na naši spletni strani.

Ravnateljica

Darja Farič Klemenčič

 

9. razred – NOVI ROKI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Pozdravljeni devetošolci in starši!

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja.  Nekateri učenci ste jo že v prejšnjem roku oddali in smo jo odposlali. Ostali jo kupite v knjigarni ali natisnete. Tudi prijavnico za dijaški dom odpošljite do tega roka.

Učenci, ki morate opravljati preizkuse nadarjenosti prijavnico pošljete na eno šolo do 11. maja, preizkusi pa bodo naknadno, v času od 1. –  6. junija. O tem boste kandidati s strani srednje šole obveščeni. Morebiten prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija.

Vpis v srednje šole (zaključna spričevala) bo potekal od 30. junija do 6. julija.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike obvešča:

  • Štipendije: Rok za oddajo vlog na aktualne javne razpise je podaljšan do prenehanja interventnih ukrepov, stranke pa lahko v tem času vlagajo vloge prek e-pošte na gp@sklad-kadri.si brez uporabe varnega elektronskega podpisa.
  • Da se neposredno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organu začasno ne izvaja (razen izjem),
  • hkrati pa je omogočeno vlaganje vlog v elektronski obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa,

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Dušanka Lainšček Grkinič, svetovalna delavka

Z A H V A L A

Predsednica Pomurske gospodarske zbornice, gospa Rahela Kodila, se nam je tako zahvalila za posredovane spletne ankete:

»Najlepša hvala, da ste vašim učencem posredovali vprašalnike, ki smo jih pripravili v okviru projekta Dual transfer. Od vaših učencev dobivamo veliko odgovorov. Odgovori bodo dragocen podatek za izdelavo brošure, pri kateri raziskujemo želje učencev na eni strani ter kadrovske potrebe pomurskih podjetij na drugi strani. Žal zaradi nastale situacije ne moremo izvajati predstavitev vajeništva. Pošiljam povezave do videoposnetkov, ki smo jih pripravili na zbornici. Po svoji presoji jih lahko razpošljete vašim učencem.   Trkaj: Znanje je lajf in VAJA DELA MOJSTRA Vajen’c bo mojster, mojster bo kralj. Oboje za najdete tudi na naši spletni strani: https://www.pgz.si/si/dual_transfer

Ostanite zdravi.

Dragi učenci, spodbujam vas, da raziskujete poklice tudi s pomočjo spletnega portala: MOJAIZBIRA:SI

Upam, da se kmalu se vidimo.

Dušanka Lainšček Grkinič, ŠSD

(Skupno 34.854 obiskov, današnjih obiskov 12)
Dostopnost